Voor een betere ervaring u uw browser wijzigen in CHROME, FIREFOX, OPERA of Internet Explorer.

Privacyverklaring

Minihorsemarket is de handelsnaam van Nautic Picture B.V. gevestigd aan Businesspark Friesland-west 7, 8447 SL te Heerenveen (KvK 01093544) en is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van minihorsemarket.com.

Minihorsemarket houdt zich bezig met de bemiddeling bij verkoop en promotie via het internet van minipaarden en pony’s.

Minihorsemarket werkt er erg hard aan om uw privacy te beschermen en te waarborgen. Op deze webpagina wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Deze verklaring is van toepassing op alle websites, toepassingen, diensten en tools van Minihorsemarket B.V. waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht op welke manier hoe u er toegang tot krijgt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We zijn bevoegd deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We geven concrete wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail als u zich daar voor heeft ingeschreven of aangemeld.

 

Persoonsgegevens verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn een dataset over een of van een persoon. Een persoon is in dit geval iemand die direct of indirect kan worden herkend aan de hand van een trigger zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die er voor zorgen dat de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon herkent worden.

Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, slaan we ook niet op. Zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins. Deze beschouwen we niet als persoonsgegevens.

Op het moment dat u een account aanmaakt op Minihorsemarket, gaan we pas beginnen met het verzamelen van persoonsgegevens. Dit doet Minihorsemarket puur en alleen om de gebruikersbeleving van de website te kunnen blijven verbeteren.

Minihorsemarket verzamelt de persoonsgegevens van u en de apparaten die in gebruikt neemt. wanneer u: gebruikt maakt van onze diensten, een account bij ons aanmaakt, een webformulier van Minihorsemarket invult, uw account aanpast of aanvult met nieuwe gegevens en tot slot deelneemt aan chats of wanneer u op een manier met ons in contact probeert te komen.

Een aantal van de persoonsgegevens, zoals de gegevens die u identificeren, zijn voor Minihorsemarket noodzakelijk om akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden. U geeft vrijwillig toestemming om ons van de overige persoonsgegevens te voorzien, maar het kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Neem als voorbeeld de informatie of contactgegevens die nodig zijn om een advertentie te plaatsen. We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen extraheren, zoals is beschreven in de volgende punten.

 • Informatie die u ons geeft wanneer u gebruik maakt van onze diensten of zich inschrijft voor een account bij Minihorsemarket
 • Gegevens die u kunnen identificeren zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadressen op het moment dat u zich bij Minihorsemarket aanmeldt
 • Gegevens die u genereert bij het gebruikt van onze diensten, applicaties, en tools. Zoals de informatie met betrekking tot het bellen van een aan u in een advertentie getoond telefoonnummer
 • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in verband met een transactie
 • In bijzondere gevallen kan u om uw leeftijd gevraagd worden
 • Aanvullende informatie die we moeten verzamelen volgens de toepasselijke nationale wetgeving om u te kunnen identificeren of uw identiteit te kunnen verifiëren.

 

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verzameld

 • Social media. We creëren de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw advertentie te delen met uw social mediasites of uw social media account te gebruiken om een account aan te maken op Minihorsemarket. Deze sites kunnen ons automatisch toegang geven tot een bepaalde dataset die door de sites over u worden opgeslagen (dit kan content zijn die u heeft bekeken of content die u heeft ‘geliket’. Dit is platform afhankelijk welke informatie ze verstrekken. U bepaalt welke informatie u wilt verstrekken met behulp van de privacy instellingen van de desbetreffende social mediasite. Door een social media account te koppelen aan uw Minihorsemarket-account, geeft u Minihorsemarket toestemming om deze informatie te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 • Persoonsgegeven over een derde mag u uitsluitend verstrekken met toestemming van de desbetreffende derde. U moet deze persoon informeren over hoe we zijn of haar persoonsgegevens verstrekken in overeenstemming met deze verklaring.

 

Hoe gebruikt Minihorsemarket uw persoonsgegevens?

Minihorsemarket gebruikt uw persoonsgegevens om haar diensten te leveren en te verbeteren, contact op te nemen over onze diensten of het gebruik van uw account, om u te voorzien van service, om illegale en/of frauduleuze activiteiten op te sporen, deze te voorkomen, onderzoeken en uiteraard om de eventuele gevolgen hiervan zo mogelijk te beperken.

Op basis van verschillende rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens voor uiteenlopende zakelijke doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van hoe, en op basis van welke rechtsgrond we uw gegevens (kunnen) gebruiken.

Minihorsemarket gebruikt uw persoonsgegevens om de overeenkomst tussen u (de Gebruiker) en Minihorsemarket zo goed mogelijk na te komen, om diensten te leveren, om te voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen en om uw persoonlijke belangen te beschermen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Om u toegang te verschaffen tot onze berichtenfunctie (en overige functies)
 • Om persoonlijk contact met u op te nemen over uw account, het gebruik van de website, eventuele geschillen op te lossen en om klantenservice in de breedste zin aan te bieden. *Indien het geval zich voordoet dat Minihorsemarket wegens bovenstaande redenen contact met u moet opnemen, kunnen wij dit doen via telefoon, SMS-berichten, post en e-mail.
 • Om u zo volledig mogelijk toegang te verschaffen tot de diensten die worden aangeboden door Minihorsemarket (voornamelijk zodat u advertenties kunt plaatsen en andere content kunt plaatsen en beheren), het meten en verbeteren van onze diensten, het operationeel en veilig houden van de diensten die wij aanbieden en het aanpassen van de content op de website met objecten die u mogelijk interessant vindt.
 • Algemene locatiegegevens worden ingezet door Minihorsemarket om u op locatie gebaseerde diensten aan te bieden (denk hierbij aan advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content)
 • Om beveiligingsbreuken, fraude en andere (mogelijk) verboden en/of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, en onderzoeken en wanneer mogelijk de gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken.
 • Om deze privacyverklaring, onze Algemene voorwaarden of ander beleid, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben uit te voeren.

 

Uw persoonsgegevens gebruiken wij tevens om onze (gerechtvaardigde) belangen te behartigen. Dit doen we op de voorwaarde dat uw vrijheden en rechten niet zwaarder wegen dan de belangen van Minihorsemarket. We hebben daarom een aantal controlemaatregelen in werking gezet om onze belangen op een eerlijke manier af te wegen tegen uw rechten. Deze omvatten:

 • Het verbeteren van onze diensten. Dit doen we bijvoorbeeld door het bekijken van informatie over vastgelopen pagina’s en gecrashte pagina’s bij Gebruikers. Dit met het doel om eventuele problemen op te sporen en u als Gebruiker een optimale ervaring te bieden.
 • Onze advertenties te meten, verbeteren en aan te passen aan de hand van uw voorkeuren.
 • Om u speciale acties aan te bieden, u te informeren over onze diensten, uw mening te vragen door middel van een enquête of onderzoek zoals toegestaan door passende wetgeving. We kunnen contact met u opnemen per post, e-mail of telefonisch.
 • Om u te voorzien van gerichte marketing, speciale acties en service-updates op basis van uw voorkeuren.
 • Om per e-mail de prestaties te meten van onze marketingcampagnes. Dit kan bijvoorbeeld door een open- en klik frequentie te analyseren.
 • De (informatie) beveiliging te verbeteren van onze desktop- en mobiele site, alsook te bewaken.

 

Het is voor Minihorsemarket toegestaan om uw persoongegevens te gebruiken voor de volgende zaken:

 • Om u te voorzien van marketing via e-mail, SMS-berichten of telefoongesprekken.
 • Om u te voorzien van marketing van derden

 

Uiteraard heeft u het recht ten alle tijden uw toestemming in te trekken. Het is mogelijk dat Minihorsemarket gebruik maakt van diensten en technologieën die worden beschouwd als ‘geautomatiseerde besluitvorming’ of ‘profilering’. Minihorsemarket neemt geen geautomatiseerde besluiten over die u aanmerkelijk zullen treffen, tenzij het geval zich voordoet dat een dergelijk besluit onderdeel is van de overeenkomst die wij reeds met u hebben getroffen, wij nadrukkelijk uw toestemming hebben ontvangen of als we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie in te zetten.

 

Uw keuzes over hoe Minihorsemarket gebruikt maakt van uw gegevens

U heeft natuurlijk keuze over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie te sturen of als u ingelogd wilt blijven bij uw account.

 

Communicatievoorkeuren

Indien u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden met de link onder aan elke e-mail die u van ons heeft ontvangen of u kunt uw marketingvoordeuren wijzigen in uw accountsinstellingen. Vergeet niet dat we uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verkopen of op enig andere wijze aan derden verstrekken voor hun marketingdoeleinden.

 

Ingelogd blijven

Wanneer u via onze Diensten inlogt bij uw account, bieden we u de mogelijkheid een onbepaalde tijd bij uw account ingelogd te blijven. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan niet ingelogd te blijven. U of een andere Gebruiker van de computer/browser waarop u hebt ingelogd, kan het grootste deel van uw account bekijken en hiertoe toegang verkrijgen en daarmee:

 • Een advertentie plaatsen of reageren op een advertentie
 • Uw advertenties beheren
 • Mijn Account inzien
 • Mijn favorieten inzien
 • De profielpagina inzien
 • Berichten sturen aan andere leden
 • Activiteiten na de verkoop uitvoeren, zoals feedback geven

 

Als u probeert uw wachtwoord te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountacties probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, wordt u mogelijk gevraagd uw wachtwoord in te voeren.

U kunt over het algemeen uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet u uitloggen en/of uw cookies wissen wanneer u klaar bent met onze diensten om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Zo kunt u uw persoonsgegevens inzien, beheren en corrigeren

Uiteraard heeft Minihorsemarket respect voor uw recht op inzage van uw persoonsgegevens, en uw recht om deze naar wens te verwijderen, corrigeren of om ons te verzoeken gebruik hiervan te beperken, zoals vereist door wetgeving. Minihorsemarket neemt ook de nodige maatregelen om zich er van te verzekeren dat de persoongegevens die worden verzameld juist zijn van aard, en up-to-date zijn.

 • U heeft het volste recht om te weten welke persoonsgegevens Minihorsemarket van u heeft.
 • Op uw verzoek kunnen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verschaffen, in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat.
 • Indien uw persoonsgegevens niet juist of onvolledig blijken, heeft u het recht ons te vragen deze bij te werken.
 • U behoudt ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
 • U kunt ons ten alle tijden vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of ons gebruik van uw gegevens te beperken. Dit recht is wel afhankelijk van wetgeving, en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige delen van onze diensten.

 

Inzage van, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Het is voor u mogelijk om de meeste van uw persoonsgegevens in te zien, te controleren op juistheid en te wijzigen. Dit doet u door in te loggen bij uw account. Hier kunt u uw persoonsgegevens bijwerken indien deze niet volledig of niet juist blijken te zijn. Houdt er rekening mee, indien u een openbaar bericht plaatst, dat dit vaak niet te verwijderen is. Ook kan een dergelijk openbaar bericht niet worden gewijzigd.

Minihorsemarket heeft respect voor ieder wettelijk recht dat u heeft om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Indien u een dergelijke inzage, correctie of verwijdering wilt toepassen, kunt u hiervoor ook contact met ons opnemen. Raadpleeg de contactpagina voor meer informatie. Het is mogelijk dat wij u de toegang tot de gegevens ontzeggen. Dit is afhankelijk van toepasselijke nationale wetgeving die toegang tot de gegevens toch te onthouden.

Indien u verzoekt dat Minihorsemarket stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens (of delen hiervan), of als u uw toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens intrekt, is het mogelijk dat Minihorsemarket niet in staat is u alle diensten en service te bieden die onze Gebruikers normaliter wordt aangeboden op basis van onze privacyverklaring en onze gebruiksvoorwaarden. Op uw verzoek zullen wij uw account sluiten en per direct stoppen met het weergeven van uw gegevens, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit is afhankelijk van uw account activiteit en de overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.  Ook is het mogelijk om via uw profiel pagina uw account en alle bijbehorende gegevens van de website te verwijderen.

 

Het delen van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen zijn wij vereist gegevens te verstrekken om u toegang te kunnen bieden tot onze website. Om bijvoorbeeld onze Gebruikersvoorwaarden te kunnen realiseren, om onze marketingactiviteiten mogelijk te maken of om illegale activiteiten op te sporen of te onderzoeken en de gevolgen er van in te perken. We doen ons uiterste best om de hoeveelheid persoonsgegevens die we moeten verstrekken zo veel mogelijk te beperken om uw privacy te respecteren. We proberen slechts die informatie te verstrekken die relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Minihorsemarket zal nooit uw persoonsgegevens aan derden verhuren of verkopen voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

Minihorsemarket kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan de volgende partijen:

 

Adverteerders

 • Wanneer u via de website van Minihorsemarket interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via Minihorsemarket reageert op een advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen u en de Adverteerder mogelijk te maken.

 

Rechtshandhavingsinstanties

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze Algemene voorwaarden uit te voeren, te reageren op beweringen dat een geplaatste advertentie of andere content de rechten van anderen schendt of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van personen te beschermen.
 • Aan rechtshandhavings- of overheidsinstellingen of bevoegde derden, naar aanleiding van een geverifieerd verzoek of gerechtelijke procedure in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een beweerde of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of een van onze andere Gebruikers. We verstrekken uitsluitend gegevens die we relevant achten voor het onderzoek.
 • Aan kredietbureaus of bureaus die zijn geautoriseerd door toepasselijke nationale wetgeving.
 • Aan derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, als zij ons een dagvaarding, gerechtelijk bevel of vergelijkbare juridische grond verschaffen, of als wij te goeder trouw menen dat de verstrekking van informatie aan hen noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteit te melden.

 

Zo bewaart Minihorsemarket uw persoonsgegevens

Minihorsemarket bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u te voorzien van de diensten waar u om heeft verzocht, of voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het uitvoeren van ons beleid of het oplossen van geschillen.

De exacte termijn waarin persoonsgegevens bewaard kunnen worden is vastgelegd in onze bewaarschema’s voor documentatie. Hoe lang we deze persoonsgegevens precies bewaren is sterk afhankelijk van de context waarbinnen de diensten die we aanbieden zich bevinden, en onze wettelijke verplichtingen. Onderstaande zaken zijn dikwijls van invloed op de bewaartermijn.

 • Hoe lang zijn de persoonsgegevens precies nodig om onze diensten op een juiste manier aan te bieden? Hieronder vallen zaken zoals het verbeteren en onderhouden van de prestaties van onze producten, het onderhouden van zakelijke en financiële documentatie en het veilig houden van onze systemen.
 • Gaat het om gevoelige persoonsgegevens? Indien dit het geval is, hanteren we een kortere bewaartermijn dan gebruikelijk.
 • Indien u zelf toestemming heeft gegeven voor een langere bewaartermijn met betrekking tot de persoonsgegevens, zullen wij de gegevens zo lang bewaren als waar u mee akkoord bent gegaan.
 • Indien het geval zich voordoet dat wij wettelijk, contractueel of anderszins verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren, dan zullen wij dit doen. Voorbeelden zijn wetgeving met betrekking tot het verplicht bewaren van gegevens die van toepassing zijn in het rechtsgebied, bepaalde overheidsinstructies om gegevens op een bepaalde manier en voor een bepaalde termijn te bewaren (die relevant zijn voor een onderzoek) of persoonsgegevens die bewaard moeten worden voor een bepaalde termijn in relatie tot een gerechtelijke procedure.

 

Als Minihorsemarket uw persoonsgegevens niet meer hoeft te bewaren, verwijderen wij deze op een veilige en verantwoordelijke manier. Dit gebeurt in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

 

Zo beveiligt Minihorsemarket uw persoonsgegevens

Minihorsemarket beveiligt uw gegevens door gebruik te maken van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Dit doen wij om de kans op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, verstrekking en wijziging te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten onder andere firewalls en gegevensversleuteling en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Heeft u het vermoeden dat er misbruik is gemaakt van uw account? Neem in dat geval direct contact op met onze klantenservice.

 

Belangrijke informatie over privacy

Dit gedeelte van de privacyverklaring omvat aanvullende informatie met betrekking tot privacy die u mogelijk belangrijk vindt, in het kader van het gebruik van onze diensten.

 

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens die u deelt op onze site, of via onze toepassingen?

Het is mogelijk dat andere Gebruikers inzage hebben in de informatie die u deelt op Minihorsemarket. Zo zien andere Gebruikers uw advertenties, uw feedback en beoordelingen en de daarbij behorende commentaren. Ook is het mogelijk voor andere Gebruikers om de gegevens in te zien die u zelf deelt in uw eigen account.

Uw openbare Gebruikersnaam wordt weergegeven op het moment dat uw gebruik maakt van onze diensten. Deze Gebruikersnaam is gekoppeld aan alle activiteiten die u onderneemt op onze website. In kennisgevingen die naar andere Gebruikers worden verzonden over verdachte activiteit en in kennisgevingen over schendingen op onze sites, kan worden verwezen naar uw openbare Gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Indien u uw persoonlijke naam koppelt aan de Gebruikersnaam van Minihorsemarket, is uw activiteit op ons platform mogelijk persoonlijk te identificeren. Houdt hier rekening mee.

Wij raden u aan om zelf goed na te denken over de manier waarop u uw gegevens met andere Gebruikers deelt. U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u met anderen deelt via Minihorsemarket. Om die reden kunnen wij dan ook niet uw privacy en/of uw veiligheid van de door u gedeelde gegevens met anderen garanderen.

 

Uw verantwoordelijkheden ten aanzien van gegevens die u ontvangt op Minihorsemarket

Indien u in contact komt met een andere Gebruiker en u de gegevens van deze Gebruiker verkrijgt, dan heeft u onafhankelijk van ons, de controle over de gegevens en dient u zich te houden aan de regels van de wet. Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot: de naam, het account-ID, het e-mail adres, de contactgegevens en het verzend en/of factuuradres.

Als u toegang heeft tot bepaalde persoonsgegevens van andere Gebruikers, mag u deze alleen gebruiken voor Minihorsemarket transacties, of voor andere diensten die via ons platform worden aangeboden. Denk hierbij aan verzending, klachten over fraude en communicatie met andere leden). Ook mag u de gegevens van desbetreffende Gebruiker inzetten voor doeleinden waar desbetreffende Gebruiker expliciet toestemming voor heeft gegeven. Persoonsgegevens van andere Gebruikers, waartoe u toegang hebt, voor enig ander doel gebruiken, houdt een schending van onze Algemene voorwaarden in.

 

Ongewenste of bedreigende e-mail (spam)

Het moge duidelijk zijn dat Minihorsemarket geen misbruik van haar website tolereert. U heeft nadrukkelijk geen toestemming om andere Gebruikers van minihorsemarket.com toe te voegen aan uw mailinglijst (e-mail EN post), zelfs niet wanneer een Gebruiker iets van u heeft gekocht. Alleen in het geval de desbetreffende Gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven is bovenstaande wel toegestaan.

Indien u merk dat iemand misbruikt maakt van onze website en/of onze diensten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Als u een lek in onze beveiliging heeft ontdekt, verzoeken wij u een melding hiervan te maken met een gedetailleerde toelichting van het lek en hoe u dat heeft ontdekt.

Het is geenszins toegestaan om ons platform en/of onze communicatiemiddelen te gebruiken voor spam doeleinden, of om op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Algemene voorwaarden. Met het oog op uw en onze veiligheid is het mogelijk dat wij berichten automatisch scannen en controleren op spam, phishing, virussen en andere schadelijke, illegale of anderzijds verboden activiteit. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

 

Communicatiemiddelen

Minihorsemarket kan berichten automatisch scannen en controleren op virussen, spam, phishing en andere illegale, verboden of kwaadwillende activiteit, of schending van onze Algemene voorwaarden, deze privacyverklaring of ons overige beleid.

 

De privacy van minderjarigen

Ons platform is bedoeld voor het gebruik van volwassenen. We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van Gebruikers die onder hun nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd. Het is voor Minihorsemarket onmogelijk om te controleren of een betreffende Gebruiker voldoet aan de leeftijdsgrens.

 

Privacy van derden

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gebruik en verwerking door ons van persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer we u onze Diensten bieden. Als u deze gegevens verstrekt aan derden of een website van derden bezoekt via een link vanuit onze Diensten, gelden hun privacyverklaringen en praktijken voor persoonsgegevens die u aan hen verstrekt of die zij over u verzamelen.

We kunnen de privacy of de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen als u deze aan derden verstrekt en raden u daarom aan het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner goed te lezen voordat u een transactie uitvoert en uw persoonsgegevens deelt. Dat geldt ook als de derden aan wie u persoonsgegevens openbaar maakt, bieders, kopers, of verkopers op onze site zijn.

 

Contact met ons opnemen

Indien u met een vraag of klacht zit over deze privacyverklaring of onze manieren omtrent de omgang van uw gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kunt u doen door:

 • Het invullen van een contactformulier
 • Een mail te sturen naar info@minihorsemarket.nl
 • Een brief te schrijven naar Minihorsemarket B.V., t.a.v. Klantenservice, Businesspark Friesland-west 7, 8447 SL te Heerenveen

 

Als u nog vragen heeft omtrent privacy of uw gegevensgebruik die wij niet kunnen behandelen, kunt u contact op nemen met een autoriteit op het gebied van privacy verklaringen. Uw recht om een melding te maken bij een autoriteit op het gebied van het beschermen van uw gegevens blijft ongewijzigd.

Top