Voor een betere ervaring u uw browser wijzigen in CHROME, FIREFOX, OPERA of Internet Explorer.
Chip VERPLICHT ?

Chip VERPLICHT ?

Sinds 1 july 2009 geldt voor alle hoefachtige, dus ook alle mini pony’ in Europa dat zij voorzien moeten worden van een chip ook wel transponder genoemd. Deze chip dient binnen 9 maanden na de geboorte geplaatst te worden.
Een chip wordt door een dierenarts geplaatst, of een hiertoe bevoegde chipper, in het dikste gedeelte van de hals. De dierenarts, of de chipper heeft een chipformulier, waar verder alle gegevens van het mini paardje worden ingevuld, en er wordt een schets tekening ingevuld, zodat ook de uiterlijke kenmerken van vacht scharkeringen worden vastgelegd.

Met het ingevulde chipformulier voorzien van het unieke chipnummer kan er een paspoort aangevraagd worden bij een paspoort uitgevende instantie. Dit kan bij de diverse stamboeken die op basis van de gegevens een neutraal paspoort uitgeven of een paspoort met afstamming.

Wanneer een pony geen paspoort heeft dan mag u deze niet houden, vervoeren exporteren of slachten.

Het paspoort dient altijd bij de pony te zijn, ook wanneer de pony op een terrein bij een andere eigenaar staat, of op een pension stal. Wanneer dit aan de orde is noteer de datum wanneer het paardje daar is komen te staan, en wanneer u het paspoort af geeft aan de eigenaar van het land of de pensionstal onderteken dit dan beide.

Sinds 1 januari 2004 zijn de paspoorten ook voorzien met een pagina medische behandelingen, ontbreekt dit in het paspoort uitgegeven na 2004 dan is dit paspoort ongeldig. Voor 2004 werd dit opgevangen met een los inlegvel voorzien van het levensnummer en chipnummer. Het levensnummer is een nummer wat de paspoort uitgevende instantie voorziet.
Op de pagina medische behandelingen staat vermeld of een mini paardje wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie, ter bescherming van de volksgezondheid.
We weten dat b.v.b. bij de Falabella paardjes er binnen het stamboek een besluit is genomen dat dit niet is toegestaan, en wordt dan ook standaard vermeld op deze pagina.

Er is een Nederlandse centrale database waar binnen je op basis van het chipnummer de gegevens kunt terug vinden van de instantie die het paspoort heeft uitgegeven en geregistreerd. Bij problemen omtrent een paspoort kun je je wenden tot deze instantie .

Mini paardje zonder chip ?

Dan mag deze officieel niet vervoerd worden, en moet je een aanvraag doen bij de paspoort uitgevende instantie voor de registratie van het chipnummer in het bestaande paspoort.

Top